Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vlaams Belang op de bres voor de Merksemnaar!

Vlaams Belang op de bres voor de Merksemnaar!
Lokaal @ Vlaams Belang

Al verschillende keren hebben onze Merksemse districtsraadsleden Philippe Elst en Tania Dekesel pijnpunten in het fiets- en verkeersbeleid aangekaart. Bepaalde zaken in het huidige beleid vallen toe te juichen, maar het bevorderen van de verkeersveiligheid mag niet enkel gebeuren via infrastructurele maatregelen. Volgens onze fractie moet de veiligheid ook gegarandeerd worden via sensibilisering tot zelfs disciplinaire maatregelen. Het belang hiervan kan niet genoeg benadrukt worden.

Niet enkel het motorverkeer (voertuigen, vrachtverkeer,...) moet aangepakt worden door bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen, maar ook fietsers en ander rijwielverkeer door middel van sensibilisering en discipline. Volgens onze districtsraadsleden begint dit bij de opvoeding thuis en vooral bij onze nieuwe medeburgers moeten we de burgerzin handhaven door campagnes van de politie. Ook de scholen spelen een belangrijke rol. Zij moeten meer inspanningen leveren om alles op wieltjes te sensibiliseren en disciplineren. Het Merksemse schepencollege verzekerde ons hieromtrent gevolg aan te willen geven. Zeker in de scholen en bij de jeugd.

Daarnaast stelde √©nkel het Vlaams Belang in de districtsraad een vraag rond de PFOS-affaire en de toestand in Merksem. We denken dan meer bepaald aan de omgeving van de volkstuintjes, de Zwaantjeslei, bij vijvers en weilanden. Districtsvoorzitter Bungeneers antwoordde dat dit natuurlijk allemaal bovenlokale bevoegdheden zijn, maar dat er in het verleden onderzoeken zijn uitgevoerd. De resultaten qua vervuilingsnormen lagen toen nog ruim onder de waarden. Hij verzekerde echter ons, zeker omwille van de recente onthullingen, dat er in samenwerking met OVAM en andere instanties bijkomende onderzoeken zullen gebeuren.

Vlaams Belang Merksem blijft waakzaam, zal dit opvolgen en zodra mogelijk alle nodige informatie doorlichten.