Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Senioren en jeugd

Senioren en jeugd
District

Onze senioren hebben recht op veiligheid, een vlotte toegang tot het openbaar vervoer en betaalbare, comfortabele en snel betrekbare rusthuizen. Meer betrokken politie moet de orde handhaven en actief mee het probleem van vereenzaamde senioren aanpakken (zo wordt de politie terug echt Uw vriend). Haltes van bus en tram moeten het opstappen van senioren (en gehandicapten) vergemakkelijken. Er zullen er dus nog vele heringericht moeten worden. De lokale RVT’s moeten een prijsbeleid hanteren dat ouder worden financieel dragelijk houdt

Onze jeugd moet onbezorgd kunnen uitgaan. Een veilig Bouckenborghpark moet hierbij een belangrijke rol spelen. De traditionele jeugdbewegingen moeten steviger financieel ondersteund worden binnen het districtsbudget. Kwaliteitsscholen moeten dan weer infrastructureel beter ondersteund worden, zodat wachtlijsten verdwijnen en ouders ten volle van het recht op vrije schoolkeuze in de buurt kunnen genieten voor hun kind.