Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Veiligheid

Veiligheid
District

Merksem is een onveilig district, hetgeen slechts gedeeltelijk wordt bevestigd door de officiële cijfers. De aangiftemoeheid van de slachtoffers vertekend immers de werkelijkheid. De mensen gaan niet meer naar de politie omdat er met hun klachten weinig gebeurt en ze daarenboven veel geduld moeten hebben om de klacht hoe dan ook opgetekend te krijgen. Niet enkel mens maar ook dier is niet langer veilig in Merksem. Verschillende honden werden reeds vergiftigd in het Runcvoortpark.

De drugsdealers die in Antwerpen gedeeltelijk werden verdreven wijken uit naar ons district. Drugdeals vinden openlijk plaats ter hoogte van de Gamemania, in de louche cafatenen dito winkeltje om en rond de Bredabaan, op het Victor Roossensplein, op het oude kerkhof.

Allochtone jongerengroepjes maken zich schuldig aan vandalisme (zelfs het graf van het heilig Hermanneke moet het daarbij ontgelden).Bij valavond duiken ze op aan de pleintjes rond het districtshuis, het kerkhof en het eerder genoemde Roossensplein, waar ze de voorbijgangers verbaal en fysiek aanvallen. Maar ook overdag terroriseren hangjongeren de Vlaamse Merksemnaar, cfr. het Zomerpark.Afgelopen zomer ook moesten nog tientallen illegale wapens worden in beslag genomen worden die openlijk waren uitgestald in één van de winkels op de Bredabaan.

Vlaams Belang pleit dan ook voor een permanent bemand politiekantoor in Merksem, waar slachtoffers snel gehoord en geholpen worden en van waaruit intensief werkende politiepatrouilles worden aangestuurd (de politie hoort immers thuis op straat en niet in de broodjeszaken) die criminaliteit en verkeersonveilig gedrag ook effectief aanpakken.